Utställning

Träffas på följande mässor 2020

Wideröra gård 16 maj till 13 septenber.fredag-söndag  kl- 1100- 1600  samt .

höstmarknad 12-13 sept kl 11-16

Wideröra gård julmarknad 28 .-29  nov  kl 11-17

Ingeborrarp 7-8 Dec. kl 12-16