Utställning

Träffas på följande mässor 2022

Ingeborrarp Örkelljunga 11/9  Kl 12 - 16

Sånnagården Kvidinge 24/9  Kl  10-16

Tingsgården Stidsvig  22/10 

Wapnö Halmstad  17)11-20/11 samt den 2/12-4/12