Utställning

Träffas på följande mässor 2017

Wideröra gård 20 maj till 10 septenber.samt .

höstmarknad 16-17 sept

Stångbymässan 14-15 oktober Kl 10-16

Wapnö slott Halmstad julmässa  23 24 25 26  november    

Wideröra gård julmarknad 2-3 december